zur Startseite

Privacyverklaring

Aanbieder en verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming

MedSaB GmbH
Ebnatstrasse 65
8200 Schaffhausen
Zwitserland

Directeur:
Christian Anke

Toepasselijkheid

Gebruikers krijgen door middel van deze privacyverklaring informatie over de aard, de omvang en het doeleinde inzake het verzamelen en het gebruik van hun gegevens die door de verantwoordelijke aanbieder verzameld en gebruikt worden.

Het wettelijke kader voor de bescherming van persoonsgegevens vormen het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet inzake gegevensbescherming) en het Telemediengesetz (TMG, Duitse wet inzake de telemedia).

Vastlegging van algemene informatie

Bij elke raadpleging van dit internetaanbod wordt door ons of door de webspace-provider automatisch informatie vastgelegd. Deze informatie, ook wel aangeduid als server-logfiles, is van algemene aard en is niet te herleiden naar u als persoon.

Geregistreerd worden onder andere:

  • naam van de website
  • bestand
  • datum
  • omvang van de gegevens
  • webbrowser en webbrowserversie
  • besturingssysteem
  • de domeinnaam van uw internetprovider
  • de zogeheten referrer-URL (de site, waarvandaan u ons aanbod heeft geraadpleegd)
  • het IP-adres

Zonder deze gegevens zou het technisch deels niet mogelijk zijn om de inhoud van de website online beschikbaar te maken en weer te geven. In zoverre is het vastleggen van de gegevens absoluut noodzakelijk. Daarnaast gebruiken wij de anonieme informatie voor statistische doeleinden. De informatie helpt ons om het internetaanbod en de techniek te optimaliseren. Wij behouden ons bovendien het recht voor om in geval van vermoedens van onrechtmatig gebruik van ons internetaanbod de logfiles achteraf te controleren.

Omgang met persoonsgegevens

Definitie: Als persoonsgegevens wordt alle informatie beschouwd aan de hand waarvan een persoon onmiskenbaar kan worden geïdentificeerd. Het gaat derhalve om gegevens die naar een persoon kunnen worden herleid.

Onder de persoonsgegevens vallen de voornaam en de achternaam, het telefoonnummer en e-mailadres. Tevens wordt informatie over hobby’s, lidmaatschappen, voorkeuren en websites die geraadpleegd werden, als persoonsgegevens beschouwd.

Deze gegevens worden door de aanbieder verzameld, gebruikt en eventueel doorgegeven, voor zover de wetgever dit uitdrukkelijk toestaat of indien de gebruiker toestemming heeft verleend voor het verzamelen, het verwerken, het gebruik en de doorgifte van de gegevens.

Contact per e-mail

Indien u per e-mail contact met ons opneemt, slaan wij de door u verstrekte gegevens op om uw aanvraag te kunnen beantwoorden en u eventuele vervolgvragen te kunnen stellen.

Inhoud en diensten van derden

Op grond van gerechtvaardigde belangen van de aanbieder kan het voorkomen dat binnen dit online aanbod content, diensten en services van andere aanbieders geïmplementeerd worden die een aanvulling vormen op het internetaanbod. Voorbeelden van dergelijk aanvullingen zijn kaarten van Google Maps en links naar externe websites. Bij gebruik van deze diensten is het voor de aanbieders mogelijk om uw IP-adres te registreren en tevens op te slaan. Wij doen ons best om alleen derden erbij te betrekken die IP-adressen slechts gebruiken voor het beschikbaar stellen van content. Wij hebben er echter geen invloed op welke derde partij eventueel het IP-adres, bijv. voor statistische doeleinden, opslaat. Met betrekking tot het raadplegen van websites, waarnaar binnen deze website wordt verwezen, regelt deze bepaling inzake gegevensbescherming niet het verzamelen, de doorgifte of de omgang met persoonsgegevens door derden. Houd u in dit kader ook rekening met de specifieke privacyverklaringen bij afzonderlijke diensten van derden en van dienstverleners van wier diensten / links wij op onze website gebruikmaken.

Facebookplug-ins (like-button)

Op onze website zijn functies geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebookplug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de ‘like-button’ (‘Gefällt mir/Vind ik leuk’) op onze site. Een overzicht van de Facebookplug-ins vindt u hier https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina’s bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de server van Facebook tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook ’like-button’ klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de content van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze sites herleiden naar uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie ontvangen over de content van de doorgegeven gegevens en hoe deze door Facebook wordt gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s kan herleiden naar uw Facebook-account, logt u dan alstublieft uit op uw Facebook-account.

Google Web Fonts

Deze website gebruikt voor een uniforme weergave van lettertypen zogeheten webfonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd geraadpleegd. Wij maken gebruik van Google Web Fonts in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit houdt een gerechtvaardigd belang in zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw browser webfonts niet ondersteunt, wordt er door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Cookies

Deze website gebruikt zogenaamde cookies. Dat zijn tekstbestanden die vanuit de server op uw computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie over de browser, het IP-adres, het besturingssysteem en over de internetverbinding. Deze gegevens worden niet door ons aan derden doorgegeven of zonder uw toestemming aan persoonsgegevens gekoppeld.

Cookies vervullen met name twee taken. Ze helpen ons om u gemakkelijk binnen ons internetaanbod te laten navigeren, en maken een correcte weergave van de website mogelijk. Ze worden niet gebruikt om virussen naar binnen te smokkelen of programma’s te starten.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om ons internetaanbod ook zonder cookies te raadplegen. Hiervoor moeten in de browser de betreffende instellingen worden gewijzigd. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om erachter te komen hoe u cookies kunt uitschakelen. Wij wijzen u erop dat daardoor enkele functies van deze website mogelijk minder goed zullen werken en het gebruikerscomfort beperkt wordt. De pagina’s http://www.aboutads.info/choices/ (USA) en http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) maken het u mogelijk om online advertentiecookies te beheren.

Gegevensminimalisering

Persoonsgegevens slaan wij overeenkomstig het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag slechts zo lang op als nodig is, of zoals dit door de wetgever voorgeschreven is (wettelijke opslagtermijn). Indien het doeleinde van de verzamelde informatie niet langer van toepassing is of indien de opslagtermijn verloopt, blokkeren of wissen wij de gegevens.

Uw recht op informatie, rectificatie, blokkering, wissen en bezwaar

U heeft het recht om op verzoek kosteloos informatie over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens op te vragen en/of te verlangen dat deze worden gerectificeerd, geblokkeerd of gewist. Uitzonderingen: Het gaat om de verplichte opslag van gegevens ten behoeve van de afhandeling van zakelijke transacties of om gegevens die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

Voor deze doeleinden neemt u alstublieft contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: contactgegevens alstublieft opvragen via info@medsab.de

Om op elk moment rekening te kunnen houden met een blokkering van gegevens, is het noodzakelijk dat de gegevens voor controledoeleinden in een vergrendeld bestand worden bewaard. Indien er geen sprake is van een wettelijke bewaarplicht, kunt u ook eisen dat de gegevens worden gewist. Anders blokkeren wij de gegevens voor zover u dit wenst.

Wijziging van onze privacyverklaring

Om te kunnen garanderen dat onze privacyverklaring steeds in overeenstemming is met de actuele wettelijke voorschriften, behouden wij ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen door te voeren. Dat is ook het geval, indien de privacyverklaring op grond van nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld nieuwe services, moet worden aangepast. De nieuwe privacyverklaring wordt effectief bij uw eerstvolgende bezoek aan onze website.